Фридлендеровата пневмония

Фридлендеровата пневмония

октомври 11, 2020 0 By admin

Фридлендеровата пневмония напоследък зачестява. Причинява се от от бактерията friedlander (klebsiella pneumoniae) – къса грам-отрицателна пръчица, която е сапрофит в устната и гърлената кухина. Причината се търси в масовата употреба на пеницилин и други антибиотици, които унищожават грам-положителните сапрофити в горните дихателни пътища. От тази пневмония боледуват по-често мъже над 40 години, също алкохолици, изтощени хора, хора с лоша хигиена на устата – кариозни зъби, пародонтоза, хроничен фарингит. Инфекцията попада в белия дроб чрез аспирация на частички слуз или слюнки от устата.

Най-често в един от долните белодробни лобове се намират възпалителни огнища, които проявяват изразена тенденция към сливане. В резултат се получават инфилтрати с различна големина. Алвеолите и бронхиолите в засегнатия участък са изпълнени плътно с ексудат, който съдържа слуз и голямо количество бактерии – поради това, тази пневмония се нарича още и слизеста пневмония. Разрязаният бял дроб има характерна миризма на прегоряло месо. Инфилтратите проявяват изразена склонност към разпад. В резултат на това се образуват кухини с неравни краища, съдържащи мръсносивкав ексудат. Често се ародират кръвоносни съдове и се получават кръвоизливи. В другите лобове могат да се намерят огнища със сивочервеникав цвят, на големина от грахово зърно до мандарина. Плеврата е възпалена, покрита с фибринозен налеп.

Болестта започва остро, с кашлица, бодежи в гърдите, повишаване на температурата, диспнея и цианоза. Херпес липсва. При перкусия се установява интензивно притъпление върху засегнатия лоб – алвеолите не съдържат въздух. Дишането е или отслабено везикуларно, или бронхиално. Характерно е, че се чуват оскъдно количество хрипове, което се обяснява с това, че алвеолите и малките бронхи са запълнени плътно със слизестия ексудат. Характерни са храчките – обилни, слузни, лигави, кървенисти, с миризма на прегоряло месо. Примесът на слуз и кръв придава на храчките вида на „шоколадов пудинг”. В тях се намират в изобилие бактериите на Фридлендер.

При рентгеновото изследване се намира необикновено силно засенчване на мястото на инфилтрата. По-късно в центъра на засенчването се виждат просветлявания от образуващите се вследствие на разпада каверни, които имат неправилна форма. Сърдечната дейност е ускорена, сърдечните тонове често са глухи, могат да се появят аритмии и колапсно състояние.

Фридлендеровата пневмония протича тежко с интензивни токсични, септични и пиемични прояви. Често се наблюдават нервни смущения, обърканост, депресия, делири. В течение на болестта могат да се появят септична жълтеница, кръвоизливи под кожата и лигавиците, перикардит и менингит. Обикновено в кръвта има левкоцитоза и полинуклеоза. По-рядко се установява левкопения, като прогнозата в тези случаи е лоша. РУЕ е ускорена значително.

Диагностично от съществено значение е намирането на фридлендеровите бактерии в храчките на болните. При това бактериите трябва да се намират в чиста култура.