Инфекциозни артрити

Инфекциозни артрити

октомври 14, 2020 0 By admin

Болестите на ставите са широко разпространени. От тях боледуват мъже и жени на различна възраст. Ставните заболявания се срещат особено в страните със студен и влажен климат.
Ставите са изложени на различни травматични увреждания от статично и динамично естество, както и на инфекциозни и токсични въздействия.
Артритите се характеризират с възпаление на синовиалната обвивка на ставата, както и на костно-ставните повърхности. Клинично те протичат със симптомите на възпалението – оток на ставата, болезненост, повишена температура, ускорена РУЕ и др.
Инфекциозните артрити са с определена етиология –гонорея, сифилис, бруцелоза, туберкулоза, и др.

Гонококов артрит – поражението на ставите при гонореята е многообразно. Обикновено се увреждат единични стави – най-често колянна, глезенна или гривнена. Заболяването се развива в първите 2 – 3 седмици от инфектирането с гонококи и по-рядко при хроничните форми на гонореята.
Патологоанатомично възпалението на ставата може да бъде серозно, серо-фибринозно или гнойно. Характерно е засягането на околоставните тъкани с развитие на периартрити, бурсити, тендовагинити. Клиничната картина се характеризира с остро начало. Засегнатата става се подува и е извънаредно болезнена. Температурата е повишена. Бързо настъпва атрофия на мускулите и остеопороза на ставните краища на костите. Освен моноартикуларната форма може да съществува и полиартрит, който по протичането си прилича на ревматичния полиартрит.
Диагнозата се поставя по клиничната картина (остро начало във връзка с гонороичен уретрит) или чрез пункция на ставата и доказване на гонококи в ексудата. Диференциална диагноза се прави с другите инфекциозни артрити и с ревматизма.
Протичането при нелекуваните болни е тежко. Често се развиват анкилози – сраствания на костните повърхности.

Сифилитичен артрит – възпалението засяга ставните хрущяли, ставните краища на костите и синовиалната обвивка. Локализира се най-често в коленните, глезенните, тазо-бедрените, стерно-клавикуларните и челюстните стави.
Клинично се характеризира с оток и болка на ставата. При рентгеново изследване се установяват огнища на разрушение на костта. Протичането е хронично. За диагнозата са важни наличието на сифилитична инфекция и положителните серологични проби за сифилис. Лечението е с противосифилитични лекарства.