Двигателна активност на червата

Двигателна активност на червата

септември 24, 2020 0 By admin

Червата започват от пилора на стомаха и завършват с ануса. Те представляват тръба с дължина 7-10 метра и се разделят на 3 отдела – 12-пръстно черво, тънко черво и дебело черво.
12-пръстното черво(duodenum) има подковообразна форма и се състои от горна хоризонтална част (bulbus duodeni), вертикална и долна хоризонтална част. В 12-пръстното черво се изливат изходните канали на черния дроб и задстомашната жлеза.
Тънкото черво в своите горни 2/3 се нарича jejunum, а останалата част носи названието ileum.

Дебелото черво започва от тънкото в илео-цекалната област в мястото, където се намира Баухиниевата клапа. Дължината му е около 1,25 м. На него се различават следните части – сляпо черво (coecum) с червообразния израстък (appendix), възходяща част (colon ascendens), трансверзална част (colon ascendens ), низходяща част (colon descendens). Между възходящата и трансверзалната част на дебелото черво се намира извивка (flexura coli hepatica), а между трансверзалната и низходящата част стои flexura coli lienalis. Низходящата част преминава в сигмоидното черво (colon sygmoideum). Последното завършва с правото черво (rectum) и ануса (anus).
Стената на червата се състои от три слоя – лигавица, мускулен слой и сероза.

Ливицата на тънкото черво е силно нагъната и съдържа множество власинки, като по такъв начин повърхността и силно се увеличава. Лигавицата на тънкото черво съдържа множество жлези (Либеркюнови и Брунерови), лимфни възли, нервни окончания.
Мускулният слой се състои от вътрешни пръстеновидни и външни надлъжни влакна.
Серозната обвивка на червата се образува от перитонеума.

Кръвоснабдяването на червата става чрез мезентериалните артерии; правото черво се храни от a.hipogastrica и от хемороидалните артерии. Вените, идващи от червата се вливат във вратната вена с изключение на тези, които идват от най-долната част на дебелото черво – те се вливат в долната празна вена.
Инервацията на червата се осигурява от симпатиковия и блуждаещия нерв и от две автономни сплетения, които се намират в стената им – Ауербахово и Майснерово сплетение.

Червата имат три основни функции :
– смилане на храната;
– всмукване на храната;
– придвижване и изхвърляне на остатъците от храната.

В тънките черва под влияние на жлъчния сок, панкреатичните ферменти ( трипсин, липаза, диастаза) и на ферментите на червата (ерипсин, ентерокиназа, липаза, малтаза и др.) белтъците се разграждат до аминокиселини; въглехидратите до монозахариди; мастите до мастни киселини и глицерин.
В дебелите черва става допълнително смилане на съединителната тъкан и целулозата главно от бактериалната флора, съдържаща се нормално в дебелите черва.
Всмукването на хранителните вещества става главно в тънките черва. В дебелото черво се резорбира предимно водата.
Придвижването на хранителната каша става благодарение на перисталтичните и тоничните съкращения на чревната стена. То трае нормално до 24 часа. Двигателната функция на червата се намира под регулаторното влияние както на вегетативната нервна система( вагусът възбужда движенията на червата; симпатикусът ги потиска), така и на централната нервна система.